แต่ละคนมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน การเลือกและหาวิธีการให้ถึงเป้าหมายของแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกัน และแรงบันดาลใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเป็นแรงผลักดันในชีวิตให้ตัวเรากล้าที่จะก้าวผ่านสิ่งต่างๆ ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ซึ่ง 1 ในวิธีการสร้างแรงบันดาลใจ คือการอ่านหนังสือที่ดี ตัวอย่างประโยคสร้างแรงบันดาลใจจากหนังสือน่าอ่าน ดังนี้ 1. หนังสือ งานไม่ประจำ ทำเงินกว่า /วิสูตร แสงอรุณเลิศ “อย่าปล่อยให้ตัวเองมีทางเลือกเดียว เพราะแบบนั้นแถวบ้านผมเรียกว่า ไม่มีทางเลือก” **ค้นหาอ่านเพิ่มเติมได้จากห้องสมุด ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ต ได้ที่ http://opac.phuket.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=48244 2. หนังสือ คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก /David J. Schwartz “จงมั่นใจว่า. read more…