หากคุณใช้บริการ google ทั้ง google search , gmail ,  google+ , google maps , google translate และบริการอื่นๆที่มีแถบเครื่องมือแบบนี้ซึ่งอยู่ด้านบนสุดของเว็บไซต์ ดังรูปบนละก็ …. เมื่อคลิกที่ไอคอน “เครื่องเรียกใช้งานแอป”  ดังลูกศรที่ชี้อยู่นี้ จะแสดงผลิตภัณฑ์ google   ซึ่งคุณสมบัตินี้ จะสามารถสลับการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google ได้สะดวกขึ้น แต่เชื่อมั้ยคุณสามารถย้ายไอคอนเพื่อวางสลับตำแหน่งได้. read more…