เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านที่อยากเพิ่มพื้นทีในการจัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ ของ Notebook