บทความนี้คัดลอกมาจาก bombik.com หนึ่งใน Google Services & Tools  ที่น่าสนใจ อยู่ในหมวด Communicate, Show & Share คือ Google Docs ใช้สร้างและ share เอกสารออนไลน์ งานนำเสนอและ Spreadsheet วิธีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ก่อนอื่นจะต้องมี Email ของ Google หรือ gmail ก่อน แล้วเข้าไปที่ http://docs.google.com. read more…