ที่มาของบทความ หากผู้ที่หลงเข้ามาอ่าน เคยใช้งาน git เชื่อมต่อไปยัง github.com โดยใช้ https จะคุ้นเคยกับการล็อคอินโดยใช้ username และ password ผ่าน command-line กันดี ซึ่งจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าวิธีการอื่น ๆ อย่างเช่น SSH แต่เมื่อกี่วันที่ผ่านมาเราใช้งานด้วยวิธีการข้างต้น แต่มีแจ้งเตือนว่าเราไม่สามารถใช้งานตามวิธีเดิมได้ ดังภาพ สำหรับผู้ใช้งาน macOS วันนี้เราจะมาบอกขั้นตอนในการทำให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นแรก Personal access token. read more…