เนื่องจากการใช้งานระบบ Emeeting นั้น สามารถมีการปรับเปลี่ยนสมาชิกของคณะกรรมการการประชุมได้ตลอด จึงจัดทำ Km นี้ขึ้นเพื่อแนะนำการทำงานในส่วนนี้ดังนี้ครับ 1.ให้เข้าสู่เว็บไซต์ Emeeting ที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในระดับ admin โดยพิมพ์ url ระบบ emeeting นั้นแล้วตามด้วย /administrator จะปรากฏดังภาพ ให้login โดยใช้ Psu passport 2.ที่แถบเมนูด้านบน ให้เข้าหัวข้อ User จากนั้นเลือก User manager  3.กดปุ่ม New. read more…