สำหรับ Google Chrome 1.เปิด Google Chrome จากนั้นไปที่มุมขวา คลิก กำหนดค่าและควบคุม (เครื่องหมาย จุด 3 จุดเรียงต่อกัน) > จากนั้นเลือก การตั้งค่า 2.คลิกเมนู ด้านล่างสุด > จากนั้นเลือก ขั้นสูง 3.สังเกตุแท็บ ดาวน์โหลด > ตำแหน่ง คลิกที่ เปลี่ยน 4.จากนั้นให้เราเลือกว่าต้องการจะเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดของ Google Chrome ไปไว้ที่ไหน 5.แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย สำหรับการตั้งค่าตำแหน่งที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลดใน Google Chrome สำหรับ Fire Fox 1.ทำการเปิด Firefox สังเกตุที่มุมขวาบน >  คลิก  >. read more…