รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างเลย ซาร่า…มันยอดมาก https://login.live.com/oauth20_authorize.srf?client_id=000000004C12B387&scope=wl.signin%20wl.basic%20wl.emails%20wl.skydrive%20wl.onedrive_provision_quota&response_type=code&redirect_uri=https://preview.onedrive.com/callback.aspx credit:http: www.appdisqus.com/2015/02/19/get-free-100-gb-storage-on-one-drive-free-here.html PASIT SEKSANMore Posts