สาระอะ CMS ?? CMS (Content Management System) = ระบบจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น WordPress, Durapal, Joomla Monolithic CMS ?? ต้องท้าวความก่อนว่า จากรูปภาพ เรามักคุ้นเคยกับ CMS แบบ Monolithic คือ โค้ดส่วนจัดการเนื้อหาและโค้ดส่วนแสดงเนื้อหาอยู่ในระบบเดียวกัน ตัวอย่างเช่น WordPress ทั่วไป ที่เราออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ และเนื้อหาได้จาก. read more…