Phish.ai ได้พัฒนา Extension สำหรับ Chrome เพื่อช่วยตรวจจับชื่อโดเมนของเว็บไซต์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของอักขระ Unicode และเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับแนวโน้มที่อาจจะเกิดอันตรายได้ โดยผู้ร้ายมักจะอาศัยเทคนิคการโจมตี Homograph หรือ Unicode นี้เพื่อสร้างเพจหลอกลวงซึ่งมีชื่อคล้ายกับเพจที่ถูกต้องให้สังเกตได้ยากเพื่อหลอกเอา Credentials ของผู้ใช้หรือหลอกให้โหลดไฟล์ที่มีมัลแวร์  credit : Bleeping Computer Homograph Attack ทำงานอย่างไร สาเหตุที่เทคนิคนี้เกิดได้เพราะ ICANN ได้อนุญาตให้สามารถลงทะเบียนชื่อโดเมนได้ในหลากหลายภาษาและอักขระโดยใช้ Unicode (การแทนอักขระภาษาต่างๆ ด้วยมาตรฐานหนึ่งเช่น ก ของภาษาไทยสามารถแทนด้วย U+0E01 ในระบบ. read more…