หากผู้อ่านเคยติดตั้ง Ubuntu บน VM instance โดยใช้การตั้งค่า disk แบบ default ตามขั้นตอนการติดตั้ง เมื่อดำเนินการติดตั้งสำเร็จจะพบว่า เนื้อที่ root file system ( / ) จะเหลืออยู่เพียงครึ่งนึงของขนาด physical disk โดยประมาณ ที่มาของเหตุการณ์ข้างต้นสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะเกี่ยวกับ Logical Volume Manager (LVM) คุณสมบัติ vShere. read more…