ในวินโดว์ 8,8.1, 10 หากจะติดตั้ง netframwork 3.5 จะไม่สามารถติดตั้งได้.. การแก้ไขคือ 1.ไปที่ปุ่ม Run —- พิมพ์ gpedit.msc จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ให้เตรียมแผ่นวินโดว์ใส่ไว้ใน Cdrom หรือ Usbdrive อย่างใดอย่างหนึ่ง 2.  ให้ทำตามขั้นตอนดังตัวเลขที่ระบุ เเละในขั้นตอนที่ 5 ให้ระบุโฟลเดอร์ในแผ่น windows เช่น driver cdromหรือ usbdrive คือ. read more…