การสร้างโปรเจ็คใน VS 2015 โดยการ copy source cord มาจาก Git repossitory เราจะต้องติดตั้ง GitHub Extension for Visual Studio ก่อน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://visualstudio.github.com/ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เปิด VS 2015 ขึ้นมาแล้วไปที่ Project and My Teams เลือก Manage Connection. read more…