การใช้งาน SSH แบบไม่ต้องใช้ Password ทำให้สะดวกในการเข้าใช้งานเครื่อง server และทำให้เครื่อง server สองเครื่องส่งข้อมูลให้กันโดยไม่ถามรหัสผ่าน เวลาทำการสำรองข้อมูล เครื่อง client1 1. สร้าง keypair โดยใช้คำสั่ง $ ssh-keygen -t rsa output Generating public/private rsa key pair. Enter file in which. read more…