บางท่านอาจยังไม่ทราบว่าใน google drive สามารถเปลี่ยนเอกสาร pdf เป็น word หรือเป็นตัวอักษรทำให้สะดวกโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์งานนั้นๆซ้ำ หรือสามารถแก้ไขงานได้เลย ทำให้สะดวกเเละรวดเร็ว ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ การแปลงไฟล์ภาพเอกสาร ให้เป็นไฟล์ข้อความ ขั้นตอนที่ 1 อัพโหลดไฟล์ภาพ / เอกสารที่เราต้องการแปลงเป็นข้อความลงไปใน Google Drive ของเราก่อน  ขั้นตอนที่ 2 ให้คลิกขวาที่ไฟล์ ที่ต้องการจะแปลง เลือกที่ Open with > Google Docs. read more…