รวมลิ้งค์หน้าเบอร์โทรภายในแต่ละวิทยาเขต 

การโทรระหว่างวิทยาเขต
วิทยาเขต หมายเลขที่กด
– วิทยาเขตหาดใหญ่ –> http://phonebook.psu.ac.th กด 03+เบอร์ภายใน
– วิทยาเขตปัตตานี –> http://www.pn.psu.ac.th/telephone/telephone.php กด 04+เบอร์ภายใน
– วิทยาเขตตรัง –> http://www.trang.psu.ac.th/content/tel/browse.php กด 05+เบอร์ภายใน
– วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี –> http://www2.surat.psu.ac.th/phone กด 06+เบอร์ภายใน
– วิทยาเขตภูเก็ต –> http://web1.phuket.psu.ac.th/phonebook

รวมลิ้งค์เว็บไซต์แต่ละวิทยาเขต 

วิทยาเขต
– วิทยาเขตหาดใหญ่ –> http://www.psu.ac.th/th
– วิทยาเขตปัตตานี –> http://www.pn.psu.ac.th/web2555/index_main.php
– วิทยาเขตตรัง –> http://www.trang.psu.ac.th
– วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี –> http://www2.surat.psu.ac.th
– วิทยาเขตภูเก็ต –> http://www.phuket.psu.ac.th/en

รวมลิ้งค์เคล็ดไม่ลับกับไอที –> คลิ๊กที่นี่

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website