บ่อยครั้งมากที่มักได้ยินคำพูดที่ว่า “ไม่มีเวลา” ในการทำนู้นนี่นั่น ซึ่งจริงๆแล้ว เวลาเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดในโลก ที่มีให้แก่มนุษย์ทุกคน ซึ่งมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่าๆ กัน ไม่มีใครมีเวลามากหรือน้อยไปกว่านี้ เพราะฉะนั้นเรามาวางแผนบริหารเวลากันดีกว่าเพื่อให้งานประสบความสำเร็จและส่งผลให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น เวลา เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญกับทุกคน ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของเวลามีลักษณะพิเศษคือ เป็นทรัพยากรที่มีจำกัด ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้หรือเก็บเอาไว้ใช้ได้ เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ไม่สามารถหวนย้อนกลับมาอีก หรือที่คนเรามักจะพูดว่า “เวลาเป็นสิ่งมีค่า หาซื้อไม่ได้” การบริหารเวลา หมายถึง การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนดเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ 5 วิธีบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ. read more…