CoP Prince of Songkla University Phuket Campus's Blog

Tag: การลดหย่อนภาษี

การลงทุนในกองทุน LTF เพื่อการลดหย่อนภาษี III : ผลตอบแทน

การลงทุนในกองทุน LTF เพื่อการลดหย่อนภาษี III : ผลตอบแทน

มาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับ น่าจะเป็นตอนที่มีคนอยากรู้มากที่สุดว่าสรุปแล้วการลงทุนในกองทุน LTF เนี่ยผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง จริงๆ แล้วผู้เขียนเริ่มลงทุนตั้งแต่ปี 2558 แต่ว่าขายของปีนั้นไปแล้ว จะเห็นว่าผลตอบแทนของการลงทุนนั้นมีทั้งกำไรและขาดทุน อย่างที่ผู้เขียนย้ำไว้เมื่อตอนที่แล้ว คือการซื้อกองทุนไม่ใช่การฝากเงิน เงินที่เราซื้อทั้งหมดใช่ว่าจะได้คืนกลับมาทั้งหมด ราคาของกองทุนและการปันผลส่วนใหญ่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ากองทุนที่เราซื้อไปลงทุนในส่วนไหน ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปลงทุนในตลาดหุ้นเป็นหลัก ทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนนั้น ๆ หรือเข้าไปที่ https://www.wealthmagik.com/Screener/BasicScreener.aspx  ที่จะมีทุกกองทุนจากทุกธนาคาร จุดประสงค์ของผู้เขียนในการซื้อกองทุนก็คือการลดหย่อนภาษีเป็นหลัก ส่วนกำไรที่ได้จากการขายคืนและการปันผลก็ไม่ได้หวังอะไรมาก ขอแค่ให้ชนะดอกเบี้ยธนาคารก็ดีใจหนักหนาแล้วครับ บรรน่ารักMore Posts

การลงทุนในกองทุน LTF เพื่อการลดหย่อนภาษี II : การลงทุน

การลงทุนในกองทุน LTF เพื่อการลดหย่อนภาษี II : การลงทุน

สิ่งควรรู้ก่อนคิดลงทุนใน LTF 1. ต้องถือกองทุนไม่ต่ำกว่า 7 ปีปฏิทิน (เมื่อก่อน 5 ปีปฏิทิน) คำว่าปีปฏิทินหมายความว่าอย่างไง สมมุติว่าเราซื้อกองทุนในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 พอวันที่ 1 มกราคม 2562 แค่นี้ก็นับเป็น 1 ปีปฏิทินแล้ว ขอเพียงแค่ข้ามปีก็นับเป็นปีปฏิทิน ไม่ต้องรอให้ครบรอบปีแบบครบรอบวันเกิด ดังนั้นถ้าเราวางแผนดีๆ เราสามารถใช้เงินลงทุนได้ในเวลา 6 ปีกว่าได้ 2. เลือกกองทุนที่เราสามารถรับความเสี่ยงได้ กองทุนแต่ละกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ไม่เหมือนกัน บางกองทุนเอาเงินเราไปลงทุนในหุ้นภายในประเทศ บางอันไปลงทุนในตลาดทองคำ บางอันลงทุนหุ้นในทวีปยุโรป โดยปกติก่อนที่เราจะเปิดบัญชีกองทุน ทางธนาคารจะมีแบบประเมินความเสี่ยงให้เราได้ทำก่อนว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน High risk, high return. ยิ่งเสี่ยงสูง ผลตอบแทนก็ยิ่งสูง แต่อย่าลืมว่ามันก็มีโอกาสขาดทุนสูงได้เช่นกัน 3. พยายามกระจายการลงทุน กรณีผู้เขียน ทยอยๆ ซื้อไปเรื่อยๆ ทำเหมือนฝากประจำ (แต่ผลตอบแทนไม่เหมือนฝากประจำ) ไม่รอให้ใกล้สิ้นปีแล้วค่อยซื้อทีเดียว ราคาซื้อกองทุนของแต่ละกองทุนมีขึ้นมีลงตลอดเหมือนดรรชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เราไม่รู้ว่ามันจะขึ้น-ลง ตอนไหน 4. กองทุนมีแบบที่มีปันผลและไม่มีปันผล […]

การลงทุนในกองทุน LTF เพื่อการลดหย่อนภาษี I : รู้จัก LTF

การลงทุนในกองทุน LTF เพื่อการลดหย่อนภาษี I : รู้จัก LTF

การลดหย่อนภาษีนอกจากจ่ายค่าประกันชีวิตแล้วการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดหย่อนภาษีด้วยเช่นกัน การประกันชีวิตข้อเสียคือต้องจ่ายจำนวนที่ค่อนข้างแน่นอนทุกปีเป็นระยะเวลาที่นาน แต่การลงทุนใน LTF หรือ RMF เราสามารถเลือกได้ว่าจะลงทุนเท่าไรในแต่ละปีตามกำลังทรัพย์ของเราในปีนั้นๆไป ผู้เขียนได้มีโอกาศลงทุนในกองทุน LTF มาแล้ว 4 ปี ปฏิทินก็เลยอยากจะถ่ายทอดความรู้ที่พอมีอยู่บ้างเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน LTF ไว้ซะหน่อย LTF ย่อมาจากคําว่า “Long Term Equity Fund” หรือเรียกในชื่อไทยว่า “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว” เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น โดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบัน (ซึ่งก็คือกองทุนรวม) ที่จะลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการเพิ่มผู้ลงทุนสถาบันดังกล่าวจะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น สําหรับผู้ลงทุนใน LTF ที่เป็นบุคคลธรรมดาแบบเราๆ ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุน คือสามารถนำมูลค่าที่เราลงทุนใน LTF ไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ โดยสามารถนำค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF มาหักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท กองทุน LTF เหมาะสําหรับคนทุกกลุ่มที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความชํานาญ เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น หรือไม่มีเวลาติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน […]