ใครเคยเจอปัญหาเหล่านี้บ้าง – ต้องค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์หลายๆ ฐานข้อมูลเพื่อหาบทความที่ต้องการ – ไม่รู้ว่าบทความที่ต้องการหาอยู่ที่ฐานข้อมูลอะไร – ห้องสมุดแต่ละวิทยาเขตมีทรัพยากรอะไรบ้าง หมดปัญหาเหล่านี้เมื่อมาใช้ฐานข้อมูล EBSCO Delivery Service (EDS) ฐานข้อมูลที่จะทำให้การค้นหาของเราเป็นเรื่องง่าย ฐานข้อมูล EDS จะช่วยเราสามารถสืบค้นข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยและสกอ.บอกรับ อาทิเช่น ScienceDirect H.W. Wilson, IEEE, Hospitality and Tourism Complete เป็นต้น และยังสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดของม.อ. ทั้ง 5. read more…