ในช่วงสัปดาห์นี้ การคิดหัวข้อผลงานเชิงพัฒนา อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ท่านกังวลใจ เนื่องจากไม่มั่นใจว่างานที่คิดนั้นเป็นอย่างไร ใช้ได้หรือไม่ จูนจึงอยากจะขอแชร์แนวทาง เผื่อจะเป็นประโยชน์ในการคิดหัวข้อดังนี้นะคะ   โดยทั่วไปนั้น งานเชิงพัฒนาควรจะมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  ลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพและ/หรือ ประสิทธิผลในการทำงาน แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง (Pain Point) ในองค์กร วิเคราะห์ วิจัย เพื่อตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่งสำหรับโอกาสในการพัฒนาองค์กร การปรับปรุงงานให้เป็นมาตรฐาน (องค์กรที่ดีใช้วิธีการแบบนี้) เป็นงานคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มโอกาสในช่องทางใหม่ๆขององค์กร ไม่จำเป็นต้องให้ผลดีในงานของเราเพียงอย่างเดียว สามารถจะใช้ทักษะของเราเพื่องานของบุคลากรท่านอื่นในวิทยาเขตก็ได้ หัวข้อที่คิดจำเป็นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ วข.กำหนด อีกคำถามยอดฮิตคือ หัวข้อต้องใหญ่แค่ไหน. read more…