เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมอาชีพ หัวข้อ การทำผ้ามัดย้อม จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ตนเองคิดว่าการทำผ้ามัดย้อมคงเป็นงานศิลปะที่ต้องยากมาก แต่ไหนๆ ได้รับคำชวนจึงขอเรียนรู้อย่างเต็มที่ เมื่อได้เวลา วิทยากรก็บรรยายความเป็นมาเป็นไปของผ้ามัดย้อมโดยสังเขปว่าเป็นการนำวัสดุมามัด รัด พับ ผูกเนื้อผ้าเพื่อกั้นสีให้เกิดลวดลายย้อมหลังจากฟังบรรยายเสร็จก็เข้าสู่ภาคการลงมือทำ โดยการทำผ้ามัดย้อมมีวิธีการทำที่ง่าย ๆ ดังนี้ ตัดผ้าตามขนาดที่ต้องการ  นำผ้าไปซักด้วยน้ำเปล่าเพื่อล้างคราบแป้งและสิ่งสกปรกที่ติดมากับเนื้อผ้าแล้วบิดให้พอหมาด จากนั้นใช้เชือก ยาง ลวดเสียบกระดาษ แผ่นไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ. read more…