CoP Prince of Songkla University Phuket Campus's Blog

Tag: วิธีการ

ผ้ามัดย้อม

How to ผ้ามัดย้อม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมอาชีพ หัวข้อ การทำผ้ามัดย้อม จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ตนเองคิดว่าการทำผ้ามัดย้อมคงเป็นงานศิลปะที่ต้องยากมาก แต่ไหนๆ ได้รับคำชวนจึงขอเรียนรู้อย่างเต็มที่ เมื่อได้เวลา วิทยากรก็บรรยายความเป็นมาเป็นไปของผ้ามัดย้อมโดยสังเขปว่าเป็นการนำวัสดุมามัด รัด พับ ผูกเนื้อผ้าเพื่อกั้นสีให้เกิดลวดลายย้อมหลังจากฟังบรรยายเสร็จก็เข้าสู่ภาคการลงมือทำ โดยการทำผ้ามัดย้อมมีวิธีการทำที่ง่าย ๆ ดังนี้ ตัดผ้าตามขนาดที่ต้องการ  นำผ้าไปซักด้วยน้ำเปล่าเพื่อล้างคราบแป้งและสิ่งสกปรกที่ติดมากับเนื้อผ้าแล้วบิดให้พอหมาด จากนั้นใช้เชือก ยาง ลวดเสียบกระดาษ แผ่นไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ มามัด รัด พับ ผูกผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายตามจินตนาการ แล้วนำผ้าที่มัด รัด พับ ผูก เรียบร้อยแล้วไปย้อม โดยการย้อมสามารถทำได้ 2 วิธี คือ วิธีแรกการย้อมร้อน เป็นการย้อมผ้าโดยนำน้ำสะอาด สีเคมีย้อมผ้าและเกลือแกงไปตั้งไฟ คนให้เข้ากันรอจนน้ำเดือดจึงนำผ้าที่เตรียมไว้ลงไปย้อมประมาณ 3-5 นาที ระหว่างที่ย้อมผ้าให้ใช้ไม้กดผ้า และผลิกผ้าไปมาเพื่อให้สีซึมเข้าเนื้อผ้าได้สม่ำเสมอ เมื่อครบกำหนดเวลาให้ยกผ้าขึ้นและนำใส่ถังน้ำสะอาดทันที จากนั้นแกะวัสดุที่ใช้ในการ มัด รัด […]