เป็นโอกาสดีมากมายในการทำงานมาเกือบจะ 12 ปี ที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ กับหัวข้อ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศาสตร์และศิลปะการเขียนหนังสือราชการและการเป็นเลขานุการและการเขียนรายงานการประชุม”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ตันสูงเนิน เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562  โดยการอบรมครั้งนี้ ขอสรุป และส่งมอบความรู้ ข้อคิด อันเล็กๆ น้อยๆ  ที่ได้รับมาที่พอจะกลั่นได้เป็นตัวอักษร ดังนี้นะน๊ะ  การเขียนหนังสือราชการ แนวความคิดประมาณนี้  เขียนให้กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่ถูกต้องสำหรับทางราชการ  ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดตามประกาศที่เกี่ยวข้อง . read more…