วิธีการอัพโหลดรูป วีดีโอ และไฟล์อื่นๆ สามารถทำได้โดย  1. ที่หน้าต่าง Dashboard คลิ๊กที่ Media จากนั้นคลิ๊กเลือก Add New ดังรูป 2. ที่หน้าต่าง Upload New Media คลิ๊กที่ปุ่ม Select File จากนั้นจะมีหน้าต่างใหม่ ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดดังรูป 3. ไฟล์ที่อัพโหลดแล้ว จะมาอยู่ที่ Media Library ผู้เขียนสามารถเลือกไฟล์นำมาใช้ได้จากที่คลังเก็บไฟล์ วิธีการแทรกไฟล์วีดีโออย่างง่าย. read more…