วิธีการปรับแต่งโปรไฟล์หลังจากที่ log in เข้าสู่ระบบแล้วครับ วิธีการปรับแต่งโปรไฟล์สามารถทำได้โดย หลังจาก log in เข้าสู่ระบบแล้ว คลิกที่ชื่อของผู้ใช้เองที่แสดงอยู่มุมบนด้านขวาของหน้าจอ ดังรูปที่ 1 จากนั้นจะเข้าสู่หน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้เอง ดังรูปที่ 2 ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับแต่งโปรไฟล์ได้ เช่น ส่วนที่ 1 ปรับแต่งสีที่ใช้แสดงผลในโปรไฟล์ของตัวเอง ส่วนที่ 2 ปรับแต่ง ชื่อ-นามสกุล และชื่อที่ใช้แสดงในบทความ ส่วนที่ 3 ปรับแต่งข้อมูลที่สามารถติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนที่ 4. read more…