Tag: air condition

มีเรื่องมาเล่า (ซ่อมเเอร์บ้าน)

เรื่องมันมีอยู่ว่า เออ คือ ว่า คือ เออ คือตัวฉัน เออ แบบว่ามัน มีเรื่องจะพูดจา *อันนี้ไม่ใช่แหละ*   คืองี้ แอร์ที่บ้านอยู่ๆ ก็ไม่ทำงาน ก็เลยเข้ากระบวนการตรวจสอบ ซึ่งผมเองก็ไม่ได้เคยซ่อมแอร์มาก่อนเพียงแต่แกะล้างแผงคอยเย็นเท่านั้น ขั้นตอนที่ผมทำคือ 1.เช็คสวิทไฟว่า สวิททิป / ตัดหรือเปล่า                   . read more…

มามะมาดูแลแอร์กันดีกว่า

อยากให้แอร์ที่บ้านมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว เราควรหันมาสนใจแอร์ตัวน้อยของที่บ้านกันดีกว่าตามขั้นตอนต่อไปนี้ วิธีการดูแลเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น เพื่อให้เครื่องปรับอากาศใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยเสียค่าซ่อมบำรุงรักษาน้อยที่สุด ประหยัดค่าไฟฟ้าน้อยที่สุด จึงควรดูแลบำรุงรักษา ซึ่งสามารถทำได้ตนเองหรือติดต่อช่างผู้ชำนาญ การทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยตนเอง  คือ การถอดแผ่นกรองอากาศ (Finter) มาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำโดยการฉีด ด้านที่ไม่มีฝุ่น(ด้านใน) ทิ้งให้แห้งและใส่กลับคืนซึ่งอาจจะทำการล้างสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของเครื่องปรับอากาศและห้องนั้นๆ การล้างแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เครื่องระบายลมได้ดี ป้องกันเชื้อรา เชื้อโรค ที่ล่องลอยในอากาศหรือที่ติดอยู่ที่แผ่นกรองอากาศ อีกทั้งยังทำให้เครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานยาวนาน และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า การล้างทำความสะอาดโดยช่างผู้ชำนาญ  โดยเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างสม่ำเสมอ โดย 3-4. read more…