อยากให้แอร์ที่บ้านมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว เราควรหันมาสนใจแอร์ตัวน้อยของที่บ้านกันดีกว่าตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีการดูแลเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น

เพื่อให้เครื่องปรับอากาศใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยเสียค่าซ่อมบำรุงรักษาน้อยที่สุด ประหยัดค่าไฟฟ้าน้อยที่สุด จึงควรดูแลบำรุงรักษา ซึ่งสามารถทำได้ตนเองหรือติดต่อช่างผู้ชำนาญ

การทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยตนเอง  คือ การถอดแผ่นกรองอากาศ (Finter) มาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำโดยการฉีด ด้านที่ไม่มีฝุ่น(ด้านใน) ทิ้งให้แห้งและใส่กลับคืนซึ่งอาจจะทำการล้างสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของเครื่องปรับอากาศและห้องนั้นๆ การล้างแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เครื่องระบายลมได้ดี ป้องกันเชื้อรา เชื้อโรค ที่ล่องลอยในอากาศหรือที่ติดอยู่ที่แผ่นกรองอากาศ อีกทั้งยังทำให้เครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานยาวนาน และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

การล้างทำความสะอาดโดยช่างผู้ชำนาญ  โดยเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างสม่ำเสมอ โดย 3-4 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของเครื่องหรือห้องนั้นๆ การล้างทำความสะอาดภายในเครื่องต้องใช้ช่างผู้ชำนาญ เนื่องจากต้องมีการถอดอุปกรณ์ เช่น หน้ากาก ถาดรับน้ำทิ้งเพื่อทำความสะอาด  ฉีดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ชุด แฟนคอยล์ เพื่อให้อากาศสามารถแลกเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี และ ดูดท่อน้ำทิ้งเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกไม่เกิดเมือกอุดตัน การตรวจเช็คสภาพและการตรวจเช็คระบบจะทำพร้อมกับการล้างทำความสะอาดภายในเครื่อง

การวัดระดับน้ำยา  สำหรับกระผมจะทำการวัดก็ต่อเมื่อ ลมที่ออกมาเมื่อเครื่องทำงานมีความเย็นไม่เท่ากันที่หน้าแฟนคอยล์โดยใช้ด้านหลังมือ ไล่จากขวามือไปซ้ายมือ (เครื่องต้องล้างทำความสะอาดเสร็จแล้ว) เพราะการวัดระดับน้ำยา ต้องใส่เกจวัดระดับน้ำยาๆส่วนหนึ่งก็จะรั่วออกมาเสียค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำยา การติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยช่างผู้ชำนาญ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

Tip   เครื่องปรับอากาศ ที่ไม่ได้ใช้งาน อย่าทิ้งไว้นาน เพราะอาจทำให้อุปกรณ์ต่างเสื่อมสภาพ เช่น เกิด สนิม บริเวณแกนของชุด มอเตอร์ได้ เมื่อเครื่องทำงานจะทำให้เกิดเสียงขึ้น  เสียเวลา  เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา

แนะนำโปรแกรม Google Drive File Stream กับพื้นที่ 1 EB จาก Google
กินเจเพื่ออะไร? แล้วกินเจกับมังสวิรัติ มันต่างกันตรงไหน

Leave a Comment