ผู้ใช้ Google สามารถดาวน์โหลดข้อมูลภายในบัญชีตนเองที่ถูก Google จัดเก็บไว้ อาทิเช่นไฟล์เอกสาร Google Docs, Google Sheet, ไฟล์ Video ที่ได้อัพโหลดเก็บไว้ใน YouTube ข้อมูลใน Google Calendars, Gmail, ข้อมูลประวัติการท่องเว็บ และรวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ถูกเก็บอยู่ในบัญชีโดย Google ทั้งหมด ข้อมูลเหล่านี้เจ้าของบัญชีสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ออกจากบัญชีได้ด้วยตนเองโดยวิธีดังนี้