Tag: Google Translate

แปลเอกสารง่ายๆ ด้วย Google Translate

Google Translate นอกจากจะแปลภาษาจากข้อความได้แล้ว ยังสามารถแปลภาษาจากไฟล์เอกสารได้เช่นกัน เพียงอัพโหลดไฟล์เอกสารไปยังเว็บไซต์ Google Translate ช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ที่ต้องการแปลเอกสารหลายๆหน้าจำนวนมากในคราวเดียวกัน 

เอาใจคนชอบแปลหน้าเว็บด้วย Google Translate

สำหรับคนที่ท่องเว็บด้วยโปรแกรม Google Chrome ในบางเว็บไซต์ก็ไม่ได้เป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจอย่างภาษาไทย ทางแอดมินมีตัวช่วยที่ช่วยแปลภาษาหน้าเว็บมาแนะนำ สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรม Google Chrome เท่านั้น นั่นก็คือ Google Translate พัฒนาและเผยแพร่โดย Google เอง ขั้นตอนวิธีการติดตั้งและใช้งานสามารถทำได้ดังนี้ ขั้นที่ 1 เปิดโปรแกรม Google Chrome และไปยังเว็บไซต์ www.google.com และพิมพ์คำค้นหาตรงช่องค้นหาว่า Google Translate for Google Chrome และกดปุ่ม. read more…