การกำหนดค่าใส่ให้กับส่วนต่างของ HTML ทำได้หลายแบบ แรกเริ่มการกำหนดจะทำผ่าน attribute ของ HTML Tag ภายหลังนิยมกำหนดผ่าน CSS เพื่อให้สามารถปรับแต่งได้ง่าย บทความเรื่อง Colors Tutorial ของ W3schools ได้นำเสนอวิธีการกำหนดสีไว้หลายวิธี สำหรับบทความนี้จะนำเสนอเฉพาะรูปแบบที่มักใช้กันบ่อย และการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน การกำหนดด้วยชื่อสี เป็นการกำหนดค่าสีด้วยชื่อสีภาษาอังกฤษ เช่น Red, Green, Blue เป็นต้น โดยไม่คำนึงถึงตัวเล็กตัวใหญ่ ชื่อสีมาตรฐานที่บราวเซอร์รองรับ สามารถดูรายชื่อได้ที่ HTML. read more…