เมื่อปลายเดือนตุลาคม ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ PSULINET Showcase ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ ม.อ.ตรัง เลยขอนำเรื่องราวดี ๆ มาฝากกันค่ะ 😀  😀      ก่อนอื่นขอเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของโครงการก่อนนะคะ โครงการ PSULINET Showcase เป็นหนึ่งในกิจกรรมการจัดการความรู้ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร โดยได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม ที่ส่งเสริมให้บุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขตได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิด นวัตกรรมร่วมกัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กรตนเองได้ สำหรับรายละเอียดของผลงานที่นำเสนอในโครงการ. read more…