Tag: ransomware

การป้องกัน WannaCry / WannaCrypt มัลแวร์เรียกค่าไถ่ในเบื้องต้น

มีโปรแกรมไวรัส “เรียกค่าไถ่” ระบาดทั่วโลก (Wana Decrypt0r) หากท่านใช้ Windows และ ได้รับ Email ที่มีไฟล์แนบ โปรดระมัดระวังอย่างที่สุด สรุปความสั้นๆ: มีโปรแกรมเรียกค่าไถ่ระบาดทั่วโลก: หากติดไวรัส ไฟล์ในเครื่องเช่น Word, Excel หรือ งานวิจัยของท่านจะถูกเข้ารหัส ทำให้เปิดไม่ได้อีกเลย จนกว่าจะยอมจ่ายเงินค่าไถ่ให้กับ Hacker กระทบต่อผู้ใช้งาน Microsoft Windows โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องที่ใช้ Windows File. read more…

Ransomware มัลแวร์เรียกค่าไถ่คืออะไร

Ransomware: ภัยคุกคามที่รอโอกาส ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมัลแวร์เรียกค่าไถ่ อะไร อย่างไร และเพราะเหตุใด ถึงแม้ว่ามัลแวร์ Ransomware ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็ยังมีผู้ใช้อีกจำนวนมากที่ยังคงตกเป็นเหยื่อของ Ransomware โดยไม่ตระหนักว่าอุปกรณ์ของตนเองโดนโจมตี ผู้ใช้อาจดาวน์โหลด Ransomwareโดยไม่รู้ตัวด้วยการเข้าชมเว็บไซต์อันตรายหรือเว็บไซต์ที่โดน Ransomware โจมตีอยู่แล้ว หรือมัลแวร์อื่น ๆ อาจปล่อยหรือดาวน์โหลด Ransomware เข้าสู่ระบบของผู้ใช้ อย่างไรก็ดี การจ่ายค่าไถ่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าผู้ใช้จะเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลของตนเองได้อีกครั้ง Ransomware เคยเป็นปัญหาระดับผู้ใช้งาน แต่ปัจจุบัน กลุ่มอาชญากรปล่อย Ransomware เข้าสู่ระบบเครือข่าย ไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน. read more…