#ส่วนตัว กันลืม***หมายเหตุ ต้องสร้าง virtualhost ทั้ง 2 example.com และ www.example.comRewriteEngine On #Redirect to non-WWW RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com$ RewriteRule ^(.*) https://example.com/$1 [QSA,L,R=301] #if the request is not secure RewriteCond %{HTTPS} off #redirect. read more…