ท่านผู้อ่านคงทราบและเคยสร้างสารบัญอัตโนมัติในโปรแกรมเวิร์ดกันมาบ้างแล้วนะคะ หากสร้างสารบัญอัตโนมัติจากแฟ้มเอกสารเพียงแฟ้มเดียวก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยการคลิกที่แท็บ REFERENCE ==> Table of Contents ==> เลือกรูปแบบสารบัญ …. เพียงแค่นี้ ท่านก็จะได้สารบัญอัตโนมัติแล้วค่ะ ง่ายมั้ยคะ ?   แต่ถ้าหากท่านมีแฟ้มเอกสารหลายๆ แฟ้มหละคะ แล้วต้องการสร้างสารบัญอัตโนมัติขึ้นมาเพียงสารบัญเดียว …. ไม่ยากค่ะ ขอแนะนำ 2 วิธีค่ะ โดยการ 1. รวมแฟ้มเอกสารหลายๆ แฟ้มนั้น ให้อยู่ในแฟ้มเดียวกัน (ในกรณีที่รวมแฟ้มเอกสารแล้ว. read more…