หากใครรันโปรแกรมแล้วพบปัญหา DXSETUP.exe – System Error พร้อมกับข้อความว่า The program can’t start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing มีวิธีแก้ไขมาบอกครับ วิธีแก้ปัญหา 1.ดาวน์โหลด vcredist_x86.exe(32-bit) หรือ vcredist_x64.exe(64-bit) สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้ครับ สำหรับ Windows 64-bit https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145 สำหรับ Windows 32-bit https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145 2.รัน  vcredist ที่ดาวน์โหลดมา จากนั้นกด. read more…