หากใครรันโปรแกรมแล้วพบปัญหา DXSETUP.exe – System Error พร้อมกับข้อความว่า The program can’t start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing มีวิธีแก้ไขมาบอกครับ

วิธีแก้ปัญหา

1.ดาวน์โหลด vcredist_x86.exe(32-bit) หรือ vcredist_x64.exe(64-bit) สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้ครับ

สำหรับ Windows 64-bit

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145

สำหรับ Windows 32-bit

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145

2.รัน  vcredist ที่ดาวน์โหลดมา จากนั้นกด Uninstall ก่อนครั้งแรก

3.รัน vcredist.exe อีกครั้งแต่ครั้งนี้กด Install ตามรูป

เครดิต:http://comerror.com

วิธีสร้าง USB Bootable Windows 10 ด้วย Flash Drive แบบง่ายๆ
เปลี่ยน ไฟล์ PDF ให้เป็นตัวหนังสือแบบง่ายๆ ด้วย Google Drive

Leave a Comment