เป็นความคิดของตัวเองตั้งนานแล้วว่าจะหาโปรแกรมอะไรก็ได้มาจัดการหนังสือที่บ้าน เคยลองหามาใช้อยู่ 2-3 ตัว บางโปรแกรมก็แค่ทดลองใช้ 30 วันบ้าง บางโปรแกรมก็ป้อนได้ไม่เกิน 100 เล่ม (น้อยไป) จนกระทั่งได้ลองมาใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมที่ชื่อว่า “Zotero” จริง ๆ แล้วตัวโปรแกรมนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเก็บฐานข้อมูลของหนังสือ แต่ที่เลือกเอา Zotero มาใช้เพราะ ฟรี ซึ่งข้อนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่เลือกเอาโปรแกรมนี้มาใช้ ไม่ต้องป้อนข้อมูลเอง ตัวโปรแกรมจะดึงข้อมูลของหนังสือจาก WorldCat รวมถึงหนังสือภาษาไทย แต่หนังสือภาษาไทยบางชื่อเรื่องจะเป็นภาษาอังกฤษในคราบของภาษาคาราโอเกะ เช่น หนังสือที่ชื่อว่า”ความสุขของกะทิ” จากข้อมูลที่ดึงมาจะเป็น “Khwāmsuk. read more…