การ เข้าร่วมโครงการ อบรม เรื่องการคิดเชิงรุก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การคิดเชิงรุก คือ การรู้วิธีการใช้ความรู้ที่เข้มข้นของเราในการแก้ไขปัญหา องค์ประกอบสำคัญ 1. ต้องมีความรู้เข้มข้น ประกอบด้วย     1.1 ต้องมีความชอบที่จะค้นคว้า เกิดความสุข     1.2 ต้องเป็นนักอ่าน เกิดความรู้     1.3 ต้องเป็นนักปฏิบัติ. read more…