การ เข้าร่วมโครงการ อบรม เรื่องการคิดเชิงรุก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การคิดเชิงรุก คือ การรู้วิธีการใช้ความรู้ที่เข้มข้นของเราในการแก้ไขปัญหา

องค์ประกอบสำคัญ
1. ต้องมีความรู้เข้มข้น ประกอบด้วย
    1.1 ต้องมีความชอบที่จะค้นคว้า เกิดความสุข
    1.2 ต้องเป็นนักอ่าน เกิดความรู้
    1.3 ต้องเป็นนักปฏิบัติ เกิดประสบการณ์

2. ต้องรู้วิธีการใช้ความรู้เข้มข้นอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย
    2.1 การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
    2.2 การใช้ไหวพริบ
    2.3 ต้องรู้วิธีการแปลความหมายจากข้อมูลให้เป็นข่าวสาร

คุณสมบัตริของวิธีการคิดเชิงรุก
  1. ต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้ง
  2. ต้องมีความชำนาญในการนำความรู้มาแปลความหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
  3. ต้องฝึกฝนให้มีความสามารถที่จะจินตนาการ หรือ มีไหวพริบ

   ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นวิชาการเกินไปนะค่ะ และเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในเนื้อหาที่ได้อบรมนะค่ะ สรุปโดยรวมแล้ว ถ้าเราปรับความคิดของเราไปทิศทางบวก ผลก็จะออกมาเป็นบวก คิดลบผลก็จะออกมาเป็นลบ เพราะมนุษย์เราล้วนมีต้นทุนด้านความคิดในแต่ละเรื่องไม่เท่ากัน ต่างคนก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จริงหรือไม่?… ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะค่ะ (ปล.เล่าไม่เก่งนะค่ะ: มือใหม่หัดเล่า)โดย นางสาวสุนันทา เหมือนปอง เลขานุการและสารบรรณ

มหาลัยแห่งความสุข......
ASP.NET WebAPI2: form Beginner to Beginner

Discussion

  • Commenter's Avatar
    (^^PHEunG^^)wilaiporn — 6 October 2014 at 11:34

    ฉะนั้น เราจะต้องศึกษาให้มากขึ้นและต้องรู้จริง.ถึงจะคิดเชิงรุกได้ใช่มั้ยค่ะ…

Leave a Comment