การเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาวิทยุโทรทัศน์จากระบบ “แอนะล็อก” ไปเป็นระบบดิจิตอลน้น เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการส่ง และการรับสัญญาณ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินก็มีการปรับตัว ติดต่ออุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้สามารถออกอากาศในระบบดิจิตอลได้ ส่วนด้านผู้รับหรือผู้ชม จะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งผู้ชมอาจเลือกชมได้หลายรูปแบบ เช่น 1. รับชมรายการผ่านระบบดาวเทียว หรือ เคเบิ้ลทีวี สำหรับทางเลือกนี้ไม่ยาก เพราะหากรับชมโทรทัศน์ดาวเทียมหรือเคเบิ้ลอยู่แล้วนั้น โดยทั่วไปจะสามารถชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ทันที  ซึ่งเป็นไปตามกลไกของกฎหมายที่กำหนด หรือที่รุ้จักกันว่ากฎ Must Carry 2.รับชมรายการโดยตรงจากสายอากาศภาคพื้นดิน ทางเลือกนี้ ผู้ชมต้องปรับตัวสักหน่อย คือ ต้องมีการตรวจสอบระบบสายอากาศกับเครื่องรับโทรทัศน์ว่าสามารถรอบรับได้หรือไม่ แต่จะเป็นทางเลือกที่จะสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ครบ. read more…