การเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาวิทยุโทรทัศน์จากระบบ “แอนะล็อก” ไปเป็นระบบดิจิตอลน้น เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการส่ง และการรับสัญญาณ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินก็มีการปรับตัว ติดต่ออุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้สามารถออกอากาศในระบบดิจิตอลได้ ส่วนด้านผู้รับหรือผู้ชม จะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งผู้ชมอาจเลือกชมได้หลายรูปแบบ เช่น

1. รับชมรายการผ่านระบบดาวเทียว หรือ เคเบิ้ลทีวี สำหรับทางเลือกนี้ไม่ยาก เพราะหากรับชมโทรทัศน์ดาวเทียมหรือเคเบิ้ลอยู่แล้วนั้น โดยทั่วไปจะสามารถชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ทันที  ซึ่งเป็นไปตามกลไกของกฎหมายที่กำหนด หรือที่รุ้จักกันว่ากฎ Must Carry

2.รับชมรายการโดยตรงจากสายอากาศภาคพื้นดิน ทางเลือกนี้ ผู้ชมต้องปรับตัวสักหน่อย คือ ต้องมีการตรวจสอบระบบสายอากาศกับเครื่องรับโทรทัศน์ว่าสามารถรอบรับได้หรือไม่ แต่จะเป็นทางเลือกที่จะสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ครบ 48 ช่อง 

  สำหรับคูปองส่วนลดดิจิตอลทีวีมูลค่า 690 บาท จาก กสทช. สำหรับ 14.1 ล้านครัวเรือน บางคนได้ไปแล้วบางคนยังไม่ได้ และมีข้อสงสัยว่าจะติดตามหาคูปองนี้ได้มาจากที่ไหน ที่สำคัญบ้านที่เราอยู่นั้นมีสิทธิ์จะได้รับกับหรือไม่ สามารถตรอจสอบได้ที่http://dtvcoupon.nbtc.go.th/ หรือหากมีข้อสงสัยในการรับชมสัญญาณภาพโทร Call Center สายด่วนที่ดูแลด้านนี้โดยตรงครับ กด 1200 (ฟรี)คะ

tv

แหล่งข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2558)     คู่มือการรับชทสัญญาณดิจิตอลทีวี.  กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

เรื่องเล่าจาก "องค์กรสุขภาวะ"
EBSCO Delivery Service III : ไม่ต้องต่อเน็ตก็อ่าน E-Book ได้

Leave a Comment