ในกรณีที่ไม่ได้ใช้บัญชีอีเมล์ชั่วคราว เช่น ในกรณีลาพักผ่อน หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานอีเมล์ได้ ฯลฯ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการช่วยตอบอีเมล์อัตโนมัติเพื่อแจ้งกลับไปยังผู้ส่งได้ทันที เมื่อเปิดใช้งานตัวช่วยนี้แล้วเมื่อมีผู้ส่งส่งอีเมล์มา ผู้ส่งจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากระบบ ซึ่งจะส่งข้อความที่ระบุไว้ในข้อความตอบกลับอัตโนมัติ วิธีการเปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติ (Vacation responder) ทำได้โดย ที่ปุ่ม Setting (มุมขวาบนหน้าจอ) จากนั้นคลิกเลือกเมนู Settings อีกครั้ง ที่หน้าจอ Setting เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด จนถึงส่วน Vacation responder ตัวเลือกเดิมถูกตั้งไว้เป็นปิดการใช้งาน (Vacation responder off) คลิกเลือก. read more…