ตั้งเวลาส่งอีเมล์ ตามที่ต้องการสามารถทำได้โดย คลิ๊กเลือกที่ข้างปุ่มส่งดังรูป จากนั้นเลืกกำหนดเวลาส่ง ที่หน้าจอ กำหนดเวลาส่ง คลิ๊กเลือกวันที่และเวลา ที่หน้าจอเลือกวันที่และเวลา ตั้งวัน และเวลาที่ต้องการ จากนั้นคลิ๊กปุ่มเลือกกำหนดเวลาส่ง ตั้งเวลาส่งเรียบร้อยแล้วอีเมล์นั้นจะถูกย้ายมาอยู่ในกล่อง ตามกำหนดการ และรอเวลาส่ง เมื่อส่งแล้วจะถูกย้ายไปอยู่ในกล่อง ส่งแล้ว     Chayatorn Wattanachaleeชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince. read more…