Tag: ธุรการ

เลขานุการ/ธุรการในยุค 4.0

วันนี้จะมาแบ่งปันด้วยเรื่องที่ได้รับการอบรมมา โดยวิทยากรผู้ที่ทั้งเชี่ยวชาญ ชำนานการในการทำงานมามากกว่าครึ่งชีวิต คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล เป็นการรับการอบรมที่เรียกได้ว่าไปความรู้สุดๆ  โดยในส่วนงานธุรการและงานเลขานั้น จะกล่าวไป เปลี่ยนเสมือนหัวใจของหน่วยงานกันเลยทีเดียว เรื่องทุกเรื่อง ทุกงาน งานเลขาฯ เนี่ยต้องรู้ไปหมดนะเออ…..   ว่างๆ แล้วลองหาข้อมูลประกอบจากการที่ไปอบรมมา พบการอธิบายในเรื่องของงานเลขาฯ ได้น่าสนใจ ลองอ่านกันดูนะคะ  งานธุรการ คือ งานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่อนข้างกว้างพอสมควร ทำให้หลายๆ คนอาจเกิดความสับสน เนื่องจากงานด้านนี้มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับงานของฝ่ายบุคคล แต่งานด้านธุรการนี้จะมีความแตกต่างกับงานของฝ่ายบุคคลตรงที่จะมีการประสานงานเป็นหลัก โดยงานธุรการนี้เป็นงานประเภทที่เรียกว่าเป็นฝ่ายสนับสนุน คือจะคอยเข้าไปคอยประสานงานหรือช่วยเหลือในแผนกดหรือฝ่ายอื่นๆ และโดยรวมแล้วหลักๆเลย งานธุรการจะเป็นงานที่เกี่ยวาข้องกับการดูแลด้านเอกสารต่างๆ และการติดต่อประสานงานกับทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร. read more…

ศาสตร์และศิลปะการเขียนหนังสือราชการและการเป็นเลขาการประชุมฯ

เป็นโอกาสดีมากมายในการทำงานมาเกือบจะ 12 ปี ที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ กับหัวข้อ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศาสตร์และศิลปะการเขียนหนังสือราชการและการเป็นเลขานุการและการเขียนรายงานการประชุม”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ตันสูงเนิน เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562  โดยการอบรมครั้งนี้ ขอสรุป และส่งมอบความรู้ ข้อคิด อันเล็กๆ น้อยๆ  ที่ได้รับมาที่พอจะกลั่นได้เป็นตัวอักษร ดังนี้นะน๊ะ  การเขียนหนังสือราชการ แนวความคิดประมาณนี้  เขียนให้กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่ถูกต้องสำหรับทางราชการ  ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดตามประกาศที่เกี่ยวข้อง . read more…