วันนี้จะมาแบ่งปันด้วยเรื่องที่ได้รับการอบรมมา โดยวิทยากรผู้ที่ทั้งเชี่ยวชาญ ชำนานการในการทำงานมามากกว่าครึ่งชีวิต คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล เป็นการรับการอบรมที่เรียกได้ว่าไปความรู้สุดๆ 

โดยในส่วนงานธุรการและงานเลขานั้น จะกล่าวไป เปลี่ยนเสมือนหัวใจของหน่วยงานกันเลยทีเดียว เรื่องทุกเรื่อง ทุกงาน งานเลขาฯ เนี่ยต้องรู้ไปหมดนะเออ…..  

ว่างๆ แล้วลองหาข้อมูลประกอบจากการที่ไปอบรมมา พบการอธิบายในเรื่องของงานเลขาฯ ได้น่าสนใจ ลองอ่านกันดูนะคะ 

งานธุรการ คือ งานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่อนข้างกว้างพอสมควร ทำให้หลายๆ คนอาจเกิดความสับสน เนื่องจากงานด้านนี้มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับงานของฝ่ายบุคคล แต่งานด้านธุรการนี้จะมีความแตกต่างกับงานของฝ่ายบุคคลตรงที่จะมีการประสานงานเป็นหลัก โดยงานธุรการนี้เป็นงานประเภทที่เรียกว่าเป็นฝ่ายสนับสนุน คือจะคอยเข้าไปคอยประสานงานหรือช่วยเหลือในแผนกดหรือฝ่ายอื่นๆ และโดยรวมแล้วหลักๆเลย งานธุรการจะเป็นงานที่เกี่ยวาข้องกับการดูแลด้านเอกสารต่างๆ และการติดต่อประสานงานกับทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดจนการจัดเก็บและค้นหาเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดเตรียมการประชุม เป็นต้น

คุณสมบัติที่ดีของผู้ที่ทำงานในตำแหน่งธุรการมีอะไรบ้าง?
– เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำสูง
– มีทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวก
– มีความคล่องแคล่ว
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานด้านการบริการ
– มีความละเอียดรอบคอบ
– เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
– การช่วยเหลือผู้อื่นคือหัวใจหลักแห่งการทำงาน
– มีความใจเย็น เก็บอารมณ์ได้
– มีความภาคภูมิใจในหน้าที่การปฏิบัติงานของตน

บทบาทและหน้าที่ของงานธุรการมีอะไรบ้าง?
– คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร
– หากต้องการใช้สถานที่หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ดูแลสถานที่ และติดต่อประสานงานกับฝ่ายอาคาร
– คอยดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆ
– คอยตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในออฟกดฟิศไม่ให้ขาด
– คอยดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน
– คอยดูแลพนักงานรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับทางบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ

เรียกได้ว่าสากกะเบือยันเรือรบกันเลยทีเดียวจ้าาาาา ^^ 

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมดีๆ จากเว็บไซต์ เกร็ดความรู้.com 

ศาสตร์และศิลปะการเขียนหนังสือราชการและการเป็นเลขาการประชุมฯ
fix can't delete network interface vmwavr #กันลืม

Leave a Comment