2019-07-17 บทความนี้อธิบายถึงขั้นตอนการสร้างบทความ จัดรูปแบบเนื้อหา และวิธีการแทรกรูปลงในบทความ เมื่อ Login เข้ามาในระบบ ที่แถบด้านบนของหน้าจอ คลิกปุ่ม New และเลือก Post ดังขั้นตอนที่ 1-2 ที่หน้าจอ Post จะพบกล่องข้อความพร้อมแถบเครื่องมือ ให้ตั้งชื่อบทความที่ช่อง Add title และเพิ่มเนื้อหาบทความที่กล่องข้อความด้านล่าง ดังขั้นตอนที่ 3-4 วิธีการแทรกรูป จัดรูปแบบเนื้อหาบทความ วิธีแทรกรูปลงในบทความสามารถทำได้โดย คลิกที่เมนู Insert ที่แถบเมนู และเลือกเมนู. read more…