2019-07-17 บทความนี้อธิบายถึงขั้นตอนการสร้างบทความ จัดรูปแบบเนื้อหา และวิธีการแทรกรูปลงในบทความ

เมื่อ Login เข้ามาในระบบ ที่แถบด้านบนของหน้าจอ คลิกปุ่ม New และเลือก Post ดังขั้นตอนที่ 1-2

ที่หน้าจอ Post จะพบกล่องข้อความพร้อมแถบเครื่องมือ ให้ตั้งชื่อบทความที่ช่อง Add title และเพิ่มเนื้อหาบทความที่กล่องข้อความด้านล่าง ดังขั้นตอนที่ 3-4

วิธีการแทรกรูป จัดรูปแบบเนื้อหาบทความ

วิธีแทรกรูปลงในบทความสามารถทำได้โดย คลิกที่เมนู Insert ที่แถบเมนู และเลือกเมนู Add Media ดังรูปขั้นตอนที่ 5-6 

ที่หน้าจอ Add Media เลือก Upload Files จากนั้นคลิกปุ่ม Select Files จากนั้นเลือกรูปที่ต้องการ และคลิกปุ่ม Insert into post ดังรูปขั้นตอนที่ 7-8-9-10

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

เริ่มต้นใช้งาน KM
วิธีการ Publish บทความขึ้นหน้าเว็บ

Leave a Comment