2019-07-17 บทความนี้อธิบายถึงขั้นตอนการ กำหนดหมวดหมู่, ติดป้าย, กำหนดข้อความและรูปพรีวีวให้กับบทความ

เมื่อเขียนบทความและจัดรูปแบบเรียบร้อยแล้ว ก่อนนำบทความขึ้นหน้าเว็บ ผู้เขียนจะต้องกำหนดหมวดหมู่ให้กับบทความ (Categories), ติดป้าย (Tags) ให้กับบทความเพื่อง่ายต่อการค้นหา, กำหนดข้อความพรีวิวบทความ (Excerpt) และรูปพรีวีวให้กับบทความ (Featured Image) สามารถทำได้โดย ที่ด้านขวาหน้าจอแก้ไขบทความ คลิกเลือกที่เมนู Document และกำหนดรายละเอียดดัง 4 หัวข้อด่านล่างนี้เพื่อความสมบูรณ์ของบทความ

1. กำหนดหมวดหมู่ (Categories) ให้กับบทความ โดยคลิกเลือกตามหน่วยงานที่ผู้เขียนได้สังกัดอยู่

2. ติดป้าย (Tags) ให้กับบทความ Tags เป็นการกำหนดคำสั้นๆที่ใช้แทนการค้นหาบทความ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาบทความ สามารถกำหนดได้มากกว่า 1 โดยใช้เครื่องหมาย คอมมาร์ (,) คั่นระหว่างคำ

3. ตั้งรูปพรีวีวให้กับบทความ (Featured Image) เป็นรูปที่ใช้แสดงตัวอย่างบทความ ก่อนผู้อ่านจะเข้าไปอ่านบทความเต็มๆ

4. กำหนดข้อความพรีวิวบทความ (Excerpt) เป็นข้อความสั้นๆ คล้ายๆอินโทร ที่ใช้แสดงรายละเอียดโดยย่อของบทความ 

5. หลังจากกำหนดหมวดหมู่, ติดป้าย, กำหนดข้อความและรูปพรีวีวให้กับบทความเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนสามารถตรวจสอบบทความก่อนนำขึ้นหน้าเว็บ โดยคลิกปุ่ม Preview 

6. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว สามารถนำบทความขึ้นเว็บไซต์ได้โดยคลิกปุ่ม Publish ดังรูป บทความที่ Publish แล้วจะปรากฎที่หน้าเว็บทันที เป็นอันเสร็จสิ้นการเขียนบทความและนำขึ้นเว็บไซต์

 

 

 

 

 

 

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

วิธีการเขียนบทความ
How to Connect eduroam WiFi for Android

Leave a Comment