ผู้ใช้ สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ลิ้งค์ https://km.phuket.psu.ac.th

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ เมนู Sign up ที่อยู่หน้าแรกดังรูป

คลิกที่ปุ่ม Sign up จะพาไปยังหน้าสมัครสมาชิกดังรูปที่ 2

จากนั้นตรงช่องว่าง ให้ป้อน PSU Passport และกดปุ่ม Log in ก็จะกลายเป็นสมาชิกในทันที ดังรูปที่ 3

 

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

Wordpress Lazy-Load
วิธีการเขียนบทความ

Leave a Comment