วิธีการเปลี่ยนชื่อ / เพิ่มชื่อผู้ส่งใน Gmail สามารถทำได้ดังนี้ 1. ที่มุมขวาบนหน้าจอ คลิกเลือกปุ่มเฟือง 2. คลิกเลือก Settings 3. คลิกที่แท็บ Accounts 4. ที่ส่วน Send mail as: คลิกเลือก edit info ที่ด้านหลังอีเมล์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ 5. ที่ส่วน Name: ป้อนชื่อที่ต้องการ ที่่ช่องว่างด้านล่าง 6. คลิก Save Changes. read more…